De Plek 6-12-1994

*Nieuwegein aan de Lek* X= 134/135 en Y= 447/446

De Plek 6-12-1994

*Nieuwegein aan de Lek* X= 134/135 en Y= 447/446

De drie woonwijken die de vierkante kilometer beslaan zijn in zekere zin kenmerkend voor de ontstaansgeschiedeins van de Utrechtse stad Nieuwegein.

In een poging om het woningtekort in de regio op te lossen werd in 1971 besloten om het voormalige dorp Vreeswijk -aan weerszijden van het Merwedekanaal- samen te voegen met het drie kilometer noordelijker gelegen Jutphaas.
Sindsdien is in het tussenliggende gebied de groeikern Nieuwegein ontstaan. Dat begon met als eerste nieuwbouw de wijk Hoog-Zandveld, in het westen van de plek.
Met zijn inmiddels 60.000 inwoners heeft Nieuwegein zijn definitieve omvang nog niet bereikt. Nieuwe bedrijven moeten worden aangetrokken om te komen tot een evenwichtige verhouding tussen wonen en werken.