Interview

Interview

De advocatuur in Nederland staat onder druk. Niet in de laatste plaats vanuit Den Haag waar minister Donner vorige week liet weten dat de proef die de Orde van Advocaten wilde nemen met het zogenaamde ‘no -cure-no-pay-principe' - een advocaat krijgt pas betaald als hij zijn zaak gewonnen heeft - voor vernietiging wordt voorgedragen bij de Kroon. Eerder al liet de bewindsman weten een commissie te zullen instellen die de hele beroepsgroep gaat doormeten op kwaliteit en integriteit. Bovendien suggereerde hij dat bepaalde privilèges als het verschoningsrecht - het recht van advocaten om bepaalde informatie voor de autoriteiten te verzwijgen - misschien wel wat minder zou kunnen.
Op haar beurt maakt het advocatengilde zich grote zorgen over de ontwikkeling van onze rechtsstaat waar het gaat om de terreurbestrijding. Een gesprek met Jeroen Brouwer, Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, de beroepsorganisatie van de advocatuur. En een reactie van Nick Huls, hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit en lid van de Raad voor de Rechtsbijstand in Den Haag.
---

Steeds meer typisch Nederlandse vogels zijn uit het boerenland verdwenen. De korhoen en de kemphaan vallen nog nauwelijks waar te nemen en over vijftig jaar zijn de grutto en de kievit misschien ook wel uit ons land verdwenen. Hoeveel moeten we er voor over hebben om deze vogels voor Nederland te behouden? Teun van de keuken vroeg het aan professor Frank Berendse, hoogleraar natuurbeheer en plantenecocologie te Wagingen, tijdens een wandeling over landgoed Erica, vlakbij Barneveld.
---

Waar het het nu om gaat, is dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een plan heeft ontwikkeld om het overtollige water uit de Waal te bergen. Een tweehonderd meter brede nevengeul, naast het dorp Lent, moet de oplossing bieden. Vijftig huizen moeten dan worden afgebroken. De Lentenaren zijn het hier niet mee eens en komen met een alternatief plan. De gemeente Nijmegen, waaronder Lent valt, houdt zich op de vlakte. Een gesprek met de Nijmeegse wethouder Paul Depla. Gerard legebeke praat met hem.
---

advertentie