Interview

Interview

De vier grote steden krijgen volgend jaar speciale instellingen waar onbehandelbare verslaafden worden opgesloten. Het gaat om mensen die een zware drugsverslaving en ernstige psychischeproblemen hebben. Volgens de Rotterdamse wethouder veiligheid Marianne van den Ankeren, initiatiefnemer van de plannen, betreft het in Rotterdam ongeveer vijftig verloederde verslaafden die nu opgejaagd worden door politie en hulpverleners.

In de zogenoemde longstay-instellingen hoeven de verslaafdenniet af te kicken. Van den Anker pleit er zelfs voor de bewoners onder medisch toezicht drugs te verstrekken. Volgens de wethouder is het de bedoeling dat de verslaafden voor onbepaalde tijd worden opgesloten, waarbij om de twee tot vijf jaar een herbeoordeling door de rechter plaatsvindt. In hoeverre de huidige wetgeving dit toelaat, wil de wethouder nog onderzoeken. 'Dat moet individueel bekeken worden.' Ook het onder medisch toezicht verstrekken van drugs moet nog worden uitgewerkt maar Van den Anker denkt aan eenzelfde methode als het heroïne-project. 'We kunnen ook tijdelijk drugs verstrekken en langzaam afbouwen naar medicatie. 'Maar het meest hoopt zij óp een mentaliteitsverandering bij de verslaafden. 'Dat een verslaafde vrijwillig wil afkicken of behandeld wil worden.'
Rotterdam probeert al jaren verslaafde criminelen van de straat te halen. Vijf jaar geleden werd in Hoogvliet de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) geopend.
Verslaafden verdwijnen daar twee jaar achter de tralies. Omdat zware drugverslaving
leidt tot draaideurcriminaliteit opende justitie in Rotterdam dit jaar ook een Inrichting Stelselmatige Dader (ISD). In de ISD komen alleen de verslaafde veelplegers die simpelweg niet willen afkicken en elke vorm van hulpverlening weigeren. Zodra zij weer op straat komen en hun verslaving moeten onderhouden met kleine criminaliteit, worden ze weer tijdelijk opgesloten in de ISD.
Door de verslaafde als 'psychisch' te bestempelen, maakt Rotterdam het zich wel erg makkelijk om criminele verslaafden tijdelijk van straat te halen, vindt Carrie Bergsma. De instroomcoördinator van Stichting Opvang Verslaafden begeleidt criminele drugverslaafden in Ossendrecht en Rotterdam naar een normaal bestaan. Bergsma:
'Longstay is een goed idee, maar alleen in combinatie met intensieve begeleiding, want op den duur komen zij toch weer op straat.'

Een discussie met Willem van der Zee, directeur van de Stichting Opvang Verslaafden, Marianne van den Anker, wethouder in Rotterdam en J. Klijnsma, wethouder in Den Haag.
---

Doven zijn niet zielig. Dat is de boodschap van de Wereld Doven Dagen die deze week gehouden worden in het Groningse Haren. Met workshops, presentaties en een dovenbeurs moet de integratie van doven in de maatschappij bevorderd worden. En dat bracht vele honderden doven vanaf afgelopen woensdag bij elkaar. Verslaggever Guido Spring werd rondgeleid door Annemiek van Campen die haar verhaal vertelt via tolken.
---

Als vanaf 1 januari de basisverzekering van kracht wordt, betalen we daar waarschijnlijk allemaal een premie van rond de 1100 euro voor. Laagbetaalden en andere minima ontvangen daarvoor een financiële compensatie. Dat geldt echter niet voor studenten, die het toch ook niet altijd breed hebben. Het ISO, Interstedelijk Studenten Overleg, heeft nu een plan bedacht voor een speciale studentenpolis. Waarom moet een student immers verzekerd zijn voor een rollator? Twee grote verzekeraars blijken intussen geinteresseerd.
In de studio in Amsterdam zit Evelien van Roemburg, zij is voorzitter van het ISO, en in Den Haag zit SP-Kamerlid Agnes Kant.
---

advertentie