De Open Plek 30-5-2000

Brabant 2 : Helmond: open ruimte slibt dicht

De Open Plek 30-5-2000

Brabant 2 : Helmond: open ruimte slibt dicht

Een Brabantse stad die flink aan de weg timmert is Helmond. De zo vurig gewenste rondweg is er weliswaar nog niet, maar de ligging aan twee hoofd transportassen, een kanaal en een spoorweg staat een grootse toekomst voor deze middelgrote stad (80.000 inwoners) niet in de weg.

Een Helmonds succesverhaal is bijvoorbeeld het binnenslepen van kabelmaatschappij UPC. Het bedrijf aarzelde oorspronkelijk tussen een vestiging in Eindhoven of Helmond, maar koos na rijp beraad toch voor de laatste. UPC is met z'n futuristisch aandoend gebouw het vlaggenschip van businesspark Berenbroek, één van de vier bedrijfsterreinen die Helmond rijk is. Verslaggeefster Marjoke Roorda wordt er rondgeleid door facility mananger Piet van Lieshout van UPC.

Dat Helmond zich graag presenteert als economisch hart van Zuid-Oost Nederland is niet tot ieders tevredenheid. In het rustieke middengebied tussen Helmond en Eindhoven woont Kees Lutkemeijer, fel tegenstander van wat hij ziet als een sluipsgewijze aantasting van groen en natuur. U hoort hem in gesprek met Marjoke Roorda.