De Open Plek 13-06-2001

Brabant 4: De intensieve varkenshouderij in Gemert-Bakel-II

De Open Plek 13-06-2001

Brabant 4: De intensieve varkenshouderij in Gemert-Bakel-II

Net als vorige week loopt verslaggeefster Marjoke Roorda rond in de omgeving van Gemert. Hier is net een pilot opgestart door het ministerie van Landbouw dat als proefproject moet dienen voor de aanpak van de intensieve varkenshouderij.

Hoe vol is Brabant? Na drie uitzendingen openen we vandaag het digitale debat over Brabant.