Japan Now In KAde

Japan Now In KAde

In Kunsthal KAdE een grote overzichtstentoonstelling van actuele Japanse kunst. Een groepstentoonstelling waaraan 37 hedendaagse Japanse kunstenaars deelnemen. Anton de Goede doet verslag.

Dit fragment is onderdeel van

Villa VPRO

Ilona Eveleens vertelt over het laatste nieuws uit Kenia. De ontwikkelingen rondom het Westgate-winkelcentrum stapelen zich in rap tempo op. Met hoofdgast Fabian Dekker gaat het uitgebreid over jeugdwerkloosheid. Metropolis Radio brengt een wat luchtiger onderwerp in kaart: alcoholgebruik 'around the world. In het tweede half uur vertelt Anton de Goede over de expositie 'Now Japan'. Daaropvolgend hebben Jan Boone, Merel van Leeuwen en Willem van Bennekom het over o.a. de Utrechtse rechtbank.

advertentie