Rust Zacht

Gerrie en Dorine van der Klei, De Sissies

Rust Zacht

Gerrie en Dorine van der Klei, De Sissies

Joop van Tijn praat met Dorine en Gerrie van der Klei. Zeven jaar vormden zij het duo De Sissies. Het einde van hun samenwerking komt uitvoerig aan de orde, tot nu toe hebben ze daarover nauwelijks met elkaar gesproken.

Uitgebreide Beschrijving:
00:00:00Pianomuziek.
00:00:45
Joop van Tijn: Broeders en zusters, dit keer twee zusjes Dorine en Gerrie van der Klei, 44 en 39 jaar; ze zijn 7 jaar als De Sissies door het leven getrokken... We hebben met beiden apart voorgesprekken gevoerd. Wat denken jullie van elkaar dat de ander over je gezegd heeft?
Gerrie: Ik denk dat ik verder ben gegaan in onthullingen dan Dorine.
Dorine: Waar baseer je dat op? Ik weet het niet.
Joop van Tijn: Jullie vader was tandarts, jullie moeder schilder, jullie hadden een zusje Paulien, ik zat bij haar in de klas. Kunnen jullie beschrijven hoe dat gezin was?.
Dorine en Gerrie: Hebben niet veel concrete herinneringen, wel noemen ze allebei de hond.
JvT: Is dit de normale manier waarop jullie met elkaar praten. Het klinkt tamelijk hard.
Verder over het al dan niet naar elkaars voorstellingen geweest zijn, c.q. uitgenodigd te zijn.
JvT: Van wie was het idee van De Sissies?.
Gerrie: ...Van Dorine?.
00:10:16
Dorine en Gerrie over het ontstaan van De Sissies.
00:14:33
Dorine: Ik was een drammer, ben met een bandje naar Steve Austen van het Shaffy Theater gegaan, hij zei maak maar een voorstelling.
JvT: Jullie succes was overweldigend zowel in Nederland als in Duitsland. Niet alleen scheelden jullie vijf jaar, maar we hebben het nu al een beetje kunnen horen dat er toch tamelijk grote verschillen waren en dat er bovendien een verhouding was waarin jij, Gerrie, min of meer tegen Dorine opkeek. Je wekt de indruk dat je de dingen minder kan dan Dorine.
00:18:45 Gerrie: Nee, ik keek niet tegen haar op, ik ben veel minder
ambitieus dan zij, ik heb een stimulans nodig...
Dorine: De organisatie deed ik... we hadden ook wel eens een manager, door hem zijn we flink belazerd"". Over de rolverdeling bij de werkzaamheden, meningsverschil over de rol van het dansen in hun voorstelling.
Dorine: Dat dansen was heel parodistisch, ik kan niet zeggen dat ik kan dansen.
Gerrie: Ik had een muziekopleiding gehad, Dorine niet. Ik had danslessen gehad, Dorine niet. We hadden een andere opvatting over professionaliteit... Danslessen liep finaal uit de voeten!
Dorine: Ik vind dat ze overdrijft (diepe zucht). Dat echte dansen zag ik niet meer zitten. (Dit onderwerp blijft onafgemaakt).
00:25:53
JvT: Ander punt: de dood van een aantal mensen in jullie leven. Binnen een jaar stierven jullie vader, André en Boy en daarvoor was jullie zusje Paulien gestorven. Wat heeft dit voor invloed op jullie gehad?.
Gerrie: Ik wist niet van mijn familiegenoten hoe ze reageerden...
Emoties kwamen niet naar buiten in de nabijheid van anderen, die emotie hield men bij zich.
Gerrie: Bij mij is er veel veranderd, de laatste, jaren. Van jou weet ik het niet, want ik heb jouw de laatste jaren niet gesproken, nooit ergens over gepraat-... met onze moeder heb ik de laatste jaren wel een emotioneel contact.
Dorine: Ik heb in ieder geval goed geleerd om die emoties bij me te houden, dat ik ze nu ook niet op tafel kan leggen.
JvT: Zal ik nu dan maar die directe vraag stellen waarom jullie zo tegenover elkaar staan, want dat heeft te maken met het einde van De Sissies volgens mij.
00:31:41
Dorine: Die zaak is nooit goed uitgepraat. Ik denk dat je dingen af moet maken.
Gerrie: Voor mij was het de enige mogelijkheid om het op een abrupte manier te doen. -Halen op hoe het eind gekomen is- zijn het over de feiten niet eens- emotioneel gesprek- beiden begrijpen niet waarom
er nooit meer gepraat is.
00:38:15
JvT: ...Ik begrijp niet waarom praten niet gelukt is?.
Dorine: Ik begrijp het best, ik heb altijd gehoord dat Gerrie niet wilde praten, dat het gewoon afgelopen was en daar viel verder niks over te zeggen en ik wilde praten.
Gerrie: Ik heb altijd gehoord dat Dorine niet wilde praten. enzovoorts
Dorine: Het kan niet goed komen zonder een degelijk gesprek met een derde erbij. ...Het rouwproces is niet geweest, zakelijk niet en emotioneel niet.
Gerrie: Het is zeven jaar geleden, ik geloof erg in tijd en ook in slijtage...
00:44:49
Dorine: Niet het feit dat ze ophield heb ik haar kwalijk genomen, maar de manier waarop.
JvT: Is een verzoening mogelijk, ik zou daar best maar dan buiten dit programma beschikbaar voor willen zijn.
Gerrie: Misschien zouden we het allemaal eens moeten opschrijven....
00:48:00
Dorine en Joop van Tijn zien brieven schrijven niet zitten. Een gesprek met een open eind.
JvT Het was een uur om nooit te vergeten... We zien elkaar terug.
00:55:05
Piano.

Aflevering in de serie Broers en Zussen

advertentie