Rust Zacht

Han en Peter Römer

Rust Zacht

Han en Peter Römer

Joop van Tijn in gesprek met de acteurs Han en Peter Römer, twee zoons van acteur Piet Römer.
Gespreksonderwerpen zijn: hun jeugd in het gezin-Römer en de verschillende opvattingen over toneel die de broers hebben op het vlak van acteren, regisseren en schrijven.

Uitgebreide beschrijving:
0'00""
Pianomuziek. Inleiding door interviewer Joop van Tijn.
Van Tijn informeert naar de gezinssamenstelling en stelt voor eerst het gezin Römer en het leven van Han en Peter Römer onder de loep te nemen en daarna het toneel. De broers gaan daarmee akkoord.
na 3'28""
Peter en Han vertellen over hun jeugd in de Amsterdamse Egelantierstraat en Vijzelstraat. Han heeft de levendigste herinneringen. Hij vertelt over de woningen, de armoede en de vele baantjes die vader Piet Römer had. Vanaf het moment dat het gezin in de Vijzelstraat ging wonen ging het financieel beter. Han en Peter noemen hun vader's werkzaamheden:
kolenman, verzekeringsagent, behanger en bakkersknecht.
na 9'03""
Van Tijn vraagt naar de relatie met de ouders en de sfeer in het gezin. Peter vertelt over de gezelligheid. Vader Piet Römer was vaak afwezig, naar was goed op de hoogte van het gezinsleven. Het was en is een hecht gezin. De broers vertellen over het gebrek aan direct emotioneel contact en het streven iedereen in zijn waarde te laten door ruzies uit de weg te gaan.
na 16'08""
Han en Peter vertellen beiden nooit in opstand te zijn gekomen tegen hun ouders tijdens de puberteit. Peter vertelt ter illustratie een vooral toen hij 14 jaar oud was en waardoor zijn vertrouwen in de bescherming door het gezin verdween, maar zijn loyaliteit aan de gedragscode binnen het gezin kwam hierdoor niet in het geding. Het gezin wordt en werd in stand gehouden.
na 22'10""
De broers spreken over de rol van hun moeder en de jeugd die hun ouders doormaakten. Hun jeugd was armoedig en het gezinsleven slecht. Ze wilden het voor hun kinderen beter maken.
na 28'47""
De gedragscode in het gezin leidde tot het aanleren van verdringingstechnieken en het verbergen van verdriet, emoties en pijn. Peter zegt dat dit leidde tot relatieproblemen die op hun beurt zijn verdringingsproces blootlegde.
na 31'29""
Peter vertelt over het schuldgevoel dat de gezinsgedragcode opriep. Han spreekt over zijn emotioneelste gevoelsherinnering: ""Ik ben teveel,
het feit dat ik besta, bezorgt andere mensen zoveel last dat ik eigenlijk niet zou moeten bestaan.""
na 32'54""
Han en Peter spreken over hun verschil in toneelopvattingen. Peter wilde veel verschillende creatieve bezigheden: toneelspelen, regisseren, schrijven. Han wilde zich concentreren op toneelspelen. Laatstgenoemde kritiseert zijn vader omdat hij na zijn doorbraak voor makkelijke rollen
heeft gekozen, hetgeen hem in een vacuüm bracht.
na 39'33""
Peter zegt op een vraag van int. dat hij een hekel heeft aan mensen die hem zeggen hoe iets moet en hij kritiseert Han om zijn eenzijdige bezetenheid. Er ontstaat een geladen sfeer. Peter vertelt over zijn kwaadheid over de verwijten van Han. Hij verdedigt zijn diverse bezigheden.
na 45'00""
De sfeer wordt ruzieachtig. De broers kibbelen over hun aanpak. Peter stelt dat toneel zonder amusement niet interessant is. Han bestrijdt dit.
na 49'45""
Van Tijn provoceert: Han vindt Peter's en Piet's toneelopvatting te makkelijk? Han beaamt dit en zegt dat hij hogere eisen aan het acteren stelt dan Peter. Peter zegt de inhoud van een toneelstuk vaak niet interessant te vinden.
na 53'08""
Int. vraagt: Houden jullie van elkaar? Stilte volgt. Peter reageert met ""Wat is houden van elkaar?"" Han zegt dat er sprake is van broederliefde. Peter zegt dat Han niet zijn vriend zou zijn als hij zijn broer niet was.
Van Tijn sluit af. Pianomuziek wordt weggedraaid.

Aflevering in de serie Broers en Zussen

advertentie