De Hokjesman

De antroposofen

De Hokjesman

De antroposofen

De Hokjesman verdiept zich in de antroposofie, spirituele filosofie en occulte wetenschap, gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (1861-1925). Het in pacht hebben van de wijsheid zoals de antroposofie die leert, verplicht tot het verspreiden en toepassen ervan op veel terreinen. Zoals vrijeschoolpedagogie, heilpedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapieën, antroposofische geneeskunde, sociale driegeleiding en biologische landbouw. Onze Hokjesman onderzoekt deze opmerkelijke combinatie van wetenschap en mystiek en hij aanschouwt hoe deze zelfbouwpakket-religie-zonder-god leidt tot een worsteling tussen de aanhangers onderling en de non-believers.

advertentie