mijn incassomoment


Hieronder kunt u zien wanneer de eerstvolgende incasso door de vpro bij benadering plaats zal vinden.

Leden
Rond de 15e van de maand

Abonnementen
Rond de 15e van de maand

Donaties
Rond 15e van de maand

Bij een nieuwe machtiging sturen we altijd een bevestiging met het bedrag dat wij eenmalig of periodiek gaan incasseren. In die bevestiging melden we ook het mandaatnummer en ons incassant-id.

veelgestelde vragen

Het IBAN van mijn incasso wijzigt, hoe werkt dat?

U kunt via www.overstapservice.nl een wijziging van uw IBAN doorgeven. Daarnaast kunt u het verzoek tot wijziging IBAN ook per post (VPRO Publieksservice, Postbus 11, 1200 JC Hilversum) per e-mail (publieksservice@vpro.nl) of telefonisch (088-2058888) aan ons melden.

Er is niet geïncasseerd, hoe kan dat?

Indien er niet geïncasseerd is van uw IBAN, hebben wij nog geen geldige SEPA machtiging om te  incasseren. U ontvangt van ons een brief waarin wij u vragen het niet geïncasseerde bedrag aan ons over te maken.

Welke gevolgen hebben IBAN en SEPA op mijn bankafschrift?

De afschrijving van uw IBAN is op een aantal punten gewijzigd:

  • onze incassant ID wordt nu vermeld bij de incasso
  • uw machtigingskenmerk, het mandaatnummer, wordt nu vermeld bij de incasso

Wat is jullie incassant ID?

Deze unieke code wordt meegegeven aan de incasso ter herkenning. Dit is voor de VPRO : NL12VPR320236970000

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor uitgebreide en actuele informatie over IBAN en SEPA verwijzen wij u graag door naar www.overopiban.nl en www.sepanl.nl

meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de afdeling Publieksservice van de VPRO op telefoonnummer 088-2058888 of stuur een e-mail.