Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een commissie in het leven geroepen die onderzoek gaat doen naar aard en omvang van sadistisch kindermisbruik.

De voltallige Tweede Kamer had in een motie om zo’n onderzoek gevraagd. Dit naar aanleiding van de Argos-uitzending Glasscherven en duistere rituelen van 27 juni 2020. Het onderzoek zal worden geleid door Jan Hendriks, hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling aan de Universiteit van Amsterdam.

Op 1 maart berichtte Argos dat het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC), dat in eerste instantie gevraagd was het onderzoek uit te voeren, de opdracht terug had gegeven. Het WODC zag geen mogelijkheden om dit onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit te voeren.

Opdracht

De opdracht die de minister aan de commissie onder voorzitterschap van hoogleraar Hendriks heeft gegeven luidt als volgt: 'Verzamel de beschikbare informatie omtrent het genoemde fenomeen van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen door gebruik te maken van zoveel mogelijk bronnen (inclusief slachtoffers, therapeuten, wetenschappelijke bronnen en deskundigen op dit specifieke terrein). Geef op basis van de bevindingen een advies aan de opsporing. Geef daarnaast op basis van de bevindingen een advies over het instellen van een meldpunt.'

Jan Hendriks was eerder lid van de commissie-De Winter, die geweld in de jeugdzorg onderzocht, en de commissie-Samson, die onderzoek deed naar misbruik van jeugdigen die onder toezicht van de overheid zijn geplaatst. Naast Hendriks zal ook Anne-Marie Slotboom toetreden tot de commissie. Zij is universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie en criminologie aan de VU. Of er nog andere commissieleden bij komen, is nog niet bekend. 

Minister Grapperhaus heeft de commissie gevraagd om vóór de zomer 2021 een plan van aanpak op te stellen waarin de opdracht nader wordt vormgegeven 'en een eindrapport te vervaardigen voor de zomer van 2022'. 

Download de brief van minister Grapperhaus naar de Tweede Kamer hier.

Bekijk ook

Rechtsstaat

6 items

Voor een open en democratische samenleving is een goed functionerende rechtsstaat een basisvoorwaarde. Zijn burgers voldoende beschermd tegen de macht van de staat? Werken wetten en regels wel zoals ze zijn bedoeld? En zo niet, wie controleert dat?

Dossier