Het aantal zelfmoorden onder jongeren tot 30 jaar lijkt toe te nemen. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) constateert dat vooralsnog voorzichtig, kijkend naar de cijfers van het eerste kwartaal van 2021. Dat bevestigt een woordvoerder desgevraagd aan Argos.

De Commissie bestaat sinds maart 2020 en houdt per maand bij hoeveel suïcides er in Nederland plaatsvinden. Vorig jaar bleven de cijfers ondanks de coronamaatregelen nagenoeg gelijk aan de situatie in voorafgaande jaren. Nu lijkt er een trendbreuk zichtbaar in het eerste kwartaal van 2021. De woordvoerder van CANS benadrukt wel dat er nog nader onderzoek nodig is.

Jongeren doen ook vaker een zelfmoordpoging, zegt geneesheer-directeur Olivier van Strien van Kenter Jeugdhulp Noord-Holland in Argos. Op de crisisafdeling in Haarlem ziet hij vanaf september 2020 steeds vaker jonge mensen die de hand aan zichzelf hebben geslagen. De stijgende trend is lastig te duiden. In het begin van de crisis hield iedereen samen de moed erin. Het lijkt erop dat die ‘honeymoonfase’ voorbij is, zegt Van Strien. Waar hij voorheen drie suïcidale kinderen per maand zag, zijn het er nu zes keer zoveel. Vooral 14 tot 25-jarigen. De crisisdiensten (Intensive Care van de GGZ) draaien overuren, maar na een acute situatie staat een kind er vaak weer alleen voor, op een ellenlange wachtlijst.

Meer in het algemeen signaleert Van Strien dat er ook al voor de coronacrisis grote problemen waren in de jeugd-GGZ. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 stappen jeugdpsychiaters vaker over naar de minder bureaucratisch georganiseerde volwassenen-GGZ.

Bekijk ook

Zorg

6 items

We worden ouder en blijven langer gezond, mede dankzij snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Maar wat gebeurt er achter de deuren van het laboratorium en de boardrooms? Wie profiteert er feitelijk van de vooruitgang en wie trekt aan het kortste eind?

Dossier