Wat kun je doen als je in een woning woont waar sprake lijkt te zijn van hittestress, maar de verhuurder het probleem niet oplost? Het huis van Daisy Petrona wordt vanaf het voorjaar in hoog tempo heel warm, maar de wooncorporatie geeft nauwelijks gehoor aan haar probleem. Zelfs een proces bij de Huurcommissie en een zaak bij de kantonrechter heeft haar nog geen verkoeling geboden.

Waar men op hete dagen juist naar binnen vlucht om verkoeling te zoeken, zijn er ook genoeg huizen in Nederland waarvan de bewoners in de zomer juist naar buiten moeten om aan te warmte ontsnappen. Dit probleem speelt onder andere bij supergoed geïsoleerde woningen die geen zonneschermen en te weinig ventilatiemogelijkheden hebben. Daisy Petrona woont in zo'n woning: het in 2010 gebouwde complex heeft zonnepanelen en lijkt juist enorm klimaatbestending. Maar met een steeds warmer klimaat is nauwelijks rekening gehouden.

'Het kan bij mij binnen zeker 30 graden worden', vertelt ze. Terwijl we Daisy spreken in haar woning in Nijmegen is het buiten 14 graden, maar binnen geeft haar thermostaat al 22,5 graden aan. 'In het voorjaar wordt het bij mij al snel heel erg warm'. Ze klopt aan bij wooncorporatie Portaal, maar omdat er geen wet- en regelgeving is voor bestaande bouw rondom oververhitting is het probleem niet zomaar opgelost.

Simulatieberekeningen overtuigender dan fotologboek

Daisy stapt naar de Huurcommissie met foto's van haar thermostaat op warme dagen: 29,5 graden, 30,5 graden, 28 graden... Om 12 uur 's nachts is er zelfs nog 30 graden af te lezen. Er zijn eerder zaken geweest waarbij de hitte in huis werd aangemerkt als gebrek aan de woning, wanneer er aangetoond kon worden dat het meer dan driehonderd uur boven de 26,5 graden in huis is. Vervolgens kan eem huurverlaging van 40% van de geldende huurprijs worden gegeven, tot het probleem wordt opgelost door de verhuurder.

Maar de Huurcommissie vindt het bewijs van Daisy niet genoeg om aan te tonen dat het te warm wordt. Zelfs de kantonrechter kan niks voor haar betekenen: Portaal komt met een onderzoeksrapport van een ingenieursbureau met cijfers van een simulatie, en die is overtuigender dan het logboek van Daisy.

Sinds deze zomer heeft ze sensoren in huis hangen van Thermo-staat, het onderzoeksproject van Argos in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en Waag Futurelab. De meters houden op ieder moment de binnentemperatuur bij. De data stroomt samen met de buitentemperaturen van het KNMI binnen op het Thermo-staat datadashboard, waar Daisy alle metingen kan terugkijken. 'Met al die data heb ik volgens mijn advocaat een grotere kans om aan te tonen dat hier daadwerkelijk sprake is van hittestress.' Tot die tijd moet Daisy het helaas nog doen met alleen een ventilator.

Portaal is bekend met de hitteproblematiek in het betreffende complex en hitteproblematiek in het algemeen. Wij handelen hierbij naar geldende wet- en regelgeving. In nieuwbouw maken we hierbij gebruik van de nieuwste technieken en inzichten. Bij renovatie proberen we door onder andere isolatie en mechanische ventilatie de situatie te verbeteren voor onze huurders.

Ten aanzien van de vraag over complex Frij’hof (Ploegstraat/Anton Sieberspad):

In 2020 zijn wij door de bewoners van het complex gevraagd om maatregelen te nemen tegen de hitte in hun woning in de zomermaanden. Hierop hebben wij onafhankelijk onderzoeksbureau (Nieman) onderzoek laten verrichten. In het rapport dat zij opleverden, is aangegeven dat er geen gebreken zijn aan het complex en de woningen die ons als verhuurder verplichten om maatregelen te nemen. Daarnaast aanbevelingen die helpen om de warmte beter ‘buiten’ te houden.   

Wij hebben vervolgens bewoners hierover geïnformeerd en hebben tips gegeven over maatregelen die zij makkelijk zelf kunnen nemen om de woning in de zomermaanden koeler te houden. Daarnaast hebben we een eenmalige aanbieding gedaan aan alle bewoners om in 2021 of 2022 gebruik te maken van een collectieve maatregel; zonwerend folie (als een van de aanbevelingen uit het rapport). De helft van de kosten zouden wij voor onze rekening nemen. Hiertoe waren wij niet verplicht, maar hebben wij als geste naar deze bewoners aangeboden. Na gesprekken tussen de huurdersbelangenvereniging en de bewoners heeft Portaal het voorstel van de folie op verzoek van de HBV aangepast voor screens in 2023. Verder hebben wij in overleg met de bewoners de mogelijkheid om zelf maatregelen te nemen verruimd, door aanpassing van het reglement.

 

Formeel:

1. De wet- en regelgeving is niet gewijzigd op het gebied van normen voor toegestane warmte in woningen, dus de situatie is niet gewijzigd t.a.v. eerdere reacties aan bewoners. Als bewoners hierover in verweer willen gaan, dan is daartoe een klachtenprocedure. Als deze een andere uitkomst geeft, dan zullen wij daar uiteraard naar handelen. Wijzelf beoordelen dit niet.  
2. Er is een rapport van bureau Nieman dat bevestigt dat wij als verhuurder niets hoeven te doen in het complex.
3. Er is een uitspraak van de kantonrechter, waarin wij als verhuurder in het gelijk zijn gesteld, waaruit volgt dat wij formeel tot geen actie verplicht zijn. Toch helpen we en denken we mee.

meewerken aan Thermo-staat?