Argos

Zorg over de jeugd

Argos

Zorg over de jeugd

Nieuwe Jeugdwet baart zorgen.
Zorgverleners, ouders en anderen hebben via de petitie 'Zorg om jeugd-ggz' laten weten dat de nieuwe Jeugdwet een bedreiging vormt voor de huidige jeugd-ggz. De jeugdzorg valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de psychiatrische zorg valt uit het basispakket. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan met dit wetsvoorstel Jeugdwet. De Eerste Kamer twijfelt nog en heeft daarom in een hoorzitting op 9 december met deskundigen over het wetsvoorstel gesproken.
Verslag (12:11 uur).
STEMFRAGMENTEN tijdens de deskundigen-bijeenkomst in de Eerste Kamer:
- Senaatsvoorzitter Tineke Slagter;
- kinderombudsman Marc Dullaert, die betoogt dat er een overgangsfase moet komen van drie jaar;
- kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn, die voorleest uit de mede door hem opgestelde petitie tegen de nieuwe Jeugdwet;
- Anja Pijls, lid van de Raad van Bestuur van Xonar, een instelling uit Zuid-Limburg die hulp biedt bij opgroei- en opvoedingsproblemen. Zij uit haar zorgen over de bureaucratie die de hervorming met zich meebrengt;
- Ido Weijers, hoogleraar jeugdrechtspleging en mede-initiatiefnemer van de petitie tegen de Jeugdwet.
INTERVIEW met kinder- en jeugdpsychiater Dijkshoorn. Hij vreest een verslechtering van de psychische zorg voor kinderen en benadrukt dat het systeem zoals het nu is, eigenlijk best goed werkt.
ARCHIEFMATERIAAL: overzicht kindermishandeling-zaken en gezinsdrama's in Nederland.

Onderzoek Europees Parlement naar afluisteren EU-burgers.
Een commissie van het Europees Parlement onderzoekt al maanden wat de gevolgen zijn van de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA voor de Europese burger. I.h.k.v. het onderzoek wil de commissie ook de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden horen.
KRUISGESPREK met D66-Europarlementariƫr Sophie in 't Veld, lid van de onderzoekcommissie, over de bevindingen tot nu toe en de vraag of Europese overheden genoeg doen tegen die afluisterpraktijken (12:44 uur).

Presentatie: Max van Weezel.

advertentie