Brands met Boeken

Vrijdag 19 november

In Brands met Boeken een gesprek met schrijver en journalist Joris Luyendijk naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'Je hebt het niet van mij, maar...', een verslag van de beklemmende wereld van de Haagse politiek.

Toen Nieuwspoort, de sociëteit voor politici, journalisten en lobbyisten aan Joris Luyendijk vroeg een maand achter de Haagse schermen rond te kijken, hapte hij meteen toe. Wat een kans om aan alle betrokkenen de vragen te stellen die hem als NRC-correspondent duurzaamheid al ruim een jaar bezighouden. Wie hebben in Den Haag nu eigenlijk de macht? Hoe oefenen ze die uit? En vooral: om wat voor soort mensen gaat het, op die vierkante kilometer rond het Binnenhof?

De politici, journalisten, voorlichters en lobbyisten die samen ons beeld van de landelijke politiek bepalen, opereren in een zeer aparte biotoop. Ze kunnen vaak minder zeggen dan ze weten, en moeten soms toneel spelen, voor en achter de schermen. Dertig dagen lang noteerde hij wat hij waarnam en welke issues de Kamer, de ministeries, het bedrijfsleven, de lobbyisten en de media geestdriftig bezighouden. Je hebt het niet van mij, maar... is zijn verslag.