Brands met Boeken

Marli Huijer

In Brands met Boeken een gesprek met filosoof en arts Marli Huijer naar aanleiding van haar boek ‘Ritme, op zoek naar een terugkerende tijd’. Hoeveel verlies aan sociale ritmiek kan een mens verdragen? Waar treden fricties tussen ritmes op? En vooral: wat is een goed ritme?

Vaste werk- en slaapritmes moeten tegenwoordig wijken voor de eisen van de 24-uurseconomie. De arbeidsmarkt wil dat we permanent paraat staan. Mannen en vooral ook vrouwen zullen nog flexibeler moeten worden dan ze al waren. Maar laat ons lichaam zich wel zo gemakkelijk herprogrammeren? Ritme gaat over het belang en de betekenis van gezamenlijke leefritmes. Huijer wil aantonen dat de dreigende teloorgang ervan een serieus politiek probleem vormt en een ontwrichtend effect kan hebben op de maatschappelijke verhoudingen. Huijers boek brengt de ritmes in kaart die het leven in de eenentwintigste eeuw bepalen. Wat is ritme? Waar komen ritmes vandaan, en waarom werken ze ordenend? Waar treden fricties tussen ritmes op? En vooral: wat is een goed ritme?

Marli Huijer is bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector filosofie aan De Haagse Hogeschool. Zij publiceert onder meer in Filosofie Magazine, Opzij en internationale tijdschriften. Sinds 2004 is zij lid van het Filosofisch Elftal van Trouw.