Brands met Boeken

Detlev van Heest

In Brands met Boeken een gesprek met schrijver Detlev van Heest over zijn boek 'Het verdronken land', waarin hij verslag doet van drie recente bezoeken aan Japan, het land waar hij twaalf jaar woonde.

Het boek Het verdronken land sluit naadloos aan op Detlev van Heests roman De verzopen katten en de Hollander, waarin hij zijn buurtgenoten portretteerde.

Het verdronken land begint met zijn melancholische notities uit 2009. Twee reizen in 2011, de ene kort na de tsunami van 11 maart, de andere een half jaar nadien, vormen het tweede en derde deel van dit drieluik. De schrijver bezoekt oude bekenden uit De verzopen katten en de Hollander, maar trekt ook door de rampgebieden.

Het boek biedt een even ontroerend als hilarisch inzicht in het moderne Japan en het zonderlinge gevoelsleven van Van Heest.