Hylke Speerstra

Hylke Speerstra

Twee arme families uit het Friese Hichtum, in de vorige eeuw. De ene familie stapt in 1911 op de boot naar Amerika om in het droge en arme South Dakota maar moeizaam te overleven. De andere familie zoekt haar heil in Duitsland, als boerenarbeiders. De verhalen van de twee families komen bij elkaar als twee nakomelingen aan het oorlogsfront belanden: de ene als bezetter, de andere als bevrijder van Europa. Botte Jellema spreekt met Hylke Speerstra over 'De Troostvogel'.