Spoor terug: Bescherming Bevolking (BB) deel 2

Fragment OVT 12 november 2000 uur 2 (32 min.)

Spoor terug: Bescherming Bevolking (BB) deel 2

Fragment OVT 12 november 2000 uur 2 (32 min.)

De Bescherming Bevolking (BB) ging zich op een nucleaire in plaats van een conventionele oorlog richten. Maar de regering Drees was niet bereid om grote bedragen aan de civiele verdediging te besteden. Het hoefde niet goed functioneren, het moest er alleen maar uitzien alsof het werkte. De koddige adviezen ter zelfbescherming van de BB deden het imago van de organisatie geen goed. De wenken, boekjes met knullige adviezen, waren dodelijk voor de reputatie van de BB. In 1980 was het plotseling afgelopen met de organisatie. Deel 2 van het tweeluik De bom barst, Het nucleaire Tijdperk.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-12.00: Met om 10.08 de column van de medewerker en oud-hoofdredacteur van de Weekkrant Suriname Wilfred Lionarons. De moffenhoer, de brood NSB-er, de groenteboer die wel erg veel Duitse klandizie had. Ze waren 'fout', en werden vlak na de oorlog in grote getalen opgepakt. Over deze "lichte gevallen" verscheen deze week een boekje, uitgegeven naar aanleiding van de overdracht van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging aan het Algemeen Rijksarchief. Een gesprek met de auteurs van 'Byzonder Gewoon: Het Centraal Archief Byzondere Rechtspleging (1944-2000) en 'de lichte gevallen', Sjoerd Faber en Gretha Donker. Verder aandacht voor het 75-jarig bestaan van de Buitenlandse Persvereniging. Een gesprek met de journalisten Friso Endt en Helmut Hetzel. Deze Nederlandse en Duitse journalist schrijven beiden al jaren over Nederland in buitenlandse bladen. 11.00-12.00: Een reportage over de herbegrafenis van de Canadese soldaat Victor Howie die in WO 2 in Nederland is gesneuveld. Daarna een reaktie van dhr. Bijsmans, voorlichter van de Oorlogsgravenstichting, over herbegrafenissen van Nederlandse en Duitse militairen die zonder familie en militair eerbetoon plaatsvinden i.t.t. die van geallieerden soldaten. Verder een gesprek met de zanger Bram Vermeulen over zijn theaterprogramma over de Eerste Wereldoorlog en de CD die daarnet van uit gekomen is onder de titel 'Oorlog aan den Oorlog'. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Als de bom barst Een tweeluik over de geschiedenis van de BB, de Organisatie Bescherming Bevolking, die tussen 1952 en 1980 in geval van oorlog in actie had moeten komen om de burgers te beschermen. Deel 2: Het Nucleaire Tijdperk Over de veranderingen bij de BB nadat men zich gaat instellen op een komende kernoorlog in plaats van een conventionele oorlog, en over hoe het imago van de organisatie wordt aangetast door de koddige adviezen ter zelfbescherming die worden gegeven voor als de bom valt. Dit tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in HIlversum o.v.v. Spoor terug: de BB + uitzenddatum. INFO: 'Byzonder Gewoon: Het Centraal Archief Byzondere Rechtspleging (1944-2000) en 'de lichte gevallen'- Sjoerd Faber/Gretha Donker, uitg. MORE, Haarlem, isbn 90 806021 1 6 - CD Oorlog aan den Oorlog - BramVermeulen ,Virginrecords Theateroptreden 20 december a.s. Koningstheater, Den Bosch Grünfeldtheaterprodukties, Amsterdam 'Atoomgevaar? Dan zeker de BB: De Geschiedenis van de Bescherming Bevolking'- Bart van der Boom, isbn 90 12 08852 6, uitg. SDU Tentoonstelling 'De BB is paraat' t/m 18/11, Omroepmuseum, Hilversum