In 2021 is grote winst geboekt met de bouw van windprojecten op land. Dat stelt de overheid in een recent rapport, maar ziet ook Urgenda-oprichter Marjan Minnesma.

Uit een recent rapport van de overheid, genaamd 'Wind op Land', blijkt dat Nederland goed op weg is met huidige windprojecten op land om een van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. In 2021 is grote winst geboekt. Nog niet eerder werd in een jaar zoveel extra vermogen uit wind opgeleverd in Nederland. De verwachting, met de projecten die nu zijn opgeleverd, is dat Nederland in 2023 in totaal 6.190 megawatt windvermogen heeft. Dat is zelfs iets meer dan de 6000 megawatt die in de klimaatdoelstelling wordt beoogd.

Honderd procent energieneutraal

In de Tegenlicht Podcast vertelt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, dat we qua wind op land al op ongeveer tachtig procent zitten van wat nodig is om energieneutraal te zijn in 2030. Urgenda gaat uit van 12.000 megawatt door wind op land in 2030, omdat de organisatie heel Nederland al in 2030 klimaatneutraal wil hebben.

Hoewel het overheidsrapport uitkomt op 6.190 megawatt in 2023, stelt Minnesma dat dit hoger uitvalt als je de windmolens meeneemt waar al subsidie voor is gegeven en die er dus zo goed als zeker komen. Ook volgens haar zijn we dus goed op weg.

De doelstelling van de overheid is om in 2050 energieneutraal te zijn. Urgenda stelt echter dat dit moet worden vervroegd naar 2030. ‘Om onder de 1,5 graad opwarming te blijven, zullen we al in 2030 energieneutraal moeten worden,’ aldus een rapport van de organisatie.

Veel meer grote windmolenparken zoals deze zijn volgens Urgenda niet nodig om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn.

Een alternatief plan

Voor de windmolens die nog moeten worden gebouwd, wil Minnesma dat de woonwijken en natuurgebieden worden ontzien. ‘Ik zou nu focussen op de lelijkste stukjes - op industrieterreinen, in de havens, langs de snelwegen. Als we daar nog een paar bouwen dan zijn we op land wel klaar,’ vertelt ze in de podcast. 

Urgenda ziet überhaupt een kleiner aandeel voor wind op land dan de overheid. Ook zouden we ons niet moeten blindstaren op grootschalige zonnevelden. Volgens de organisatie is het verstandig om meer te investeren in kleinschalige zonne-energie initiatieven, zoals zonnepanelen op het dak en langs de weg. ‘Als burgers weten dat meer zon op dak of meer energiebesparing leidt tot minder windmolens en minder weilanden vol panelen, dan zou daar extra stimulans van uit kunnen gaan,’ aldus Urgenda. Ook wil de organisatie meer windmolens op zee. 

meer zoals dit