Krijn en Trijntje de Jong uit Urk hebben Syros Saidi een Iraanse Koerd in huis genomen: als christen moet je vreemdelingen herbergen.

Wat is het?

Op Urk heeft het echtpaar De Jong een vluchteling in hun kleine huis verwelkomt. Al één jaar woont de Iraanse Koerd Syros Saidi bij hen in. Hoewel Krijn en Trijntje werden benaderd door een vriendin die veel met asielzoekers werkt, is het via het burgerinitiatief 'Gastgezin voor een vluchteling' voor meer mensen mogelijk dit voorbeeld te volgen.

Wie en waarom?

Krijn en Tijntje zien het als hun christelijke taak om opvang te bieden aan Syros. Tegelijkertijd doet Syros hard zijn best om te integreren in het dorp. Hij spreekt inmiddels redelijk Nederlands en heeft zichzelf bekeerd tot het christendom.

Het initiatief 'Gastgezin voor een vluchteling' wil situaties als bij Krijn en Trijntje meer faciliteren. Het is een burgerinitiatief om vluchtelingen in Nederland gastvrij te ontvangen en te helpen. Een beweging van mensen die uit liefde en bewogenheid hun leven willen delen met medemensen die hun land ontvlucht zijn vanwege situaties van oorlog, terreur of geweld.

Wat kun jij doen?

Als jij ook iets wilt betekenen voor een vluchteling zou jij jezelf kunnen opgeven als gastgezin voor een vluchteling. Je kunt zelf aangeven hoe lang jij woonruimte wilt bieden aan een vluchteling. Door jouw aanmelding wordt een duidelijk signaal gegeven aan de overheid. Namelijk dat er genoeg Nederlanders zijn die zich praktisch willen inzetten voor vluchtelingen.