De Sheltersuit is een jas die ook als slaapzak dienst kan doen. Bedacht voor daklozen, maar ook bruikbaar voor vluchtelingen zonder huis.

NB. De heren hebben inmiddels genoeg banken en andere zaken aangeboden gekregen. Heel erg bedankt daarvoor! Er is nog wel behoefte aan financiële bijdragen en slaapzakken.  

Wat is het?

De sheltersuit is een warme, waterdichte jas en slaapzak ineen. Ontworpen om buiten op straat te gebruiken en gemaakt van waterafstotend en brandwerend materiaal. Aan de jas kun je een slaapzak vastritsen. De jassen worden gemaakt met afgekeurde slaapzakken van Nomad en van slaapzakken en tenten die op festivalterreinen achtergelaten worden. 

Wie en waarom

De sheltersuit is een initiatief van modeontwerper Bas Timmer en zijn compagnon Alexander de Groot. Aanleiding is de vader van een goede vriend van hen die op straat doodvroor. In hun Enschedese atelier werken ze met asielzoekers uit AZC Almelo aan nieuwe slaapzakjassen. Veel van de vluchtelingen komen uit Syrië en Afghanistan en werkten daar als kleermakers in de textielindustrie. Nu werken ze vrijwillig mee aan dit initiatief. De sheltersuits worden verspreid via allerlei stichtingen zoals Humanitas en het Leger des Heils. Stichtingen die werken met daklozen kunnen contact opnemen via de site.

Wat kan jij doen?

De slaapzakjassen worden gratis verspreid en hoewel gemeente Enschede en bedrijven als Nomad meewerken, zijn financiële bijdragen welkom bij stichting Sheltersuit. Verder schrijven de jongens zelf op hun website dat je kan helpen met de productie, materiaal kan doneren of goede ideeën kunt delen. Het handigst kan dat via hun Facebook-pagina