Brands met Boeken

Nicolaas Matsier

Brands met Boeken

Nicolaas Matsier

In Brands met Boeken een gesprek met schrijver Nicolaas Matsier naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Het evangelie volgens Nicolaas Matsier waarin hij verrassend commentaar geeft op het meestgelezen boek ter wereld. 

Nicolaas Matsier werd gereformeerd opgevoed en daar kwam veel ‘bijbellezerij’ aan te pas. Nadat hij van zijn geloof was gevallen, liet Matsier het allesbepalende boek van zijn jeugd jarenlang in de kast staan. In 2003 herlas hij de Bijbel. Dat resulteerde in de bundel De bijbel volgens, met enthousiasmerende stukken over het Oude Testament. Nu heeft Matsier zich aan het Nieuwe Testament gewijd. Hij doorspit de vier evangeliën, de Handelingen der apostelen, de brieven van Paulus en de Openbaring van Johannes.