HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


## EEN GOED GESPREK
Marjan Luif in Een Goed Gesprek met Pieter Bouwman, onderwerp 'tweeëndertig'.## DE ENQUETE INTEGRATIEBELEID
Gisteren startte de commissie die onderzoek doet naar het integratiebeleid met haar verhoren, die moet uitwijzen of het beleid heeft gefaald en waarom.
Vorige week stapte SP-kamerlid uit de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar het integratiebeleid. Lazrak vindt dat de commissie zich baseert op rapporten die niet objectief zijn, niet de juiste vragen stelt en niet de juiste mensen uitnodigt voor verhoor.

Lazrak kon helaas niet in deze uitzending aanwezig zijn.
Wel komen econoom en publicist Arie van der Zwan en Sadik Harchaoui, directeur van Forum: instituut voor multiculture ontwikkeling, aan het woord.
Djoeke Veeninga praat met hen.## DE 'BOVENWERKNEMER'
'De Nederlandse economie is, na jaren van voorspoed en sterke economische groei, dit jaar volledig tot stilstand gekomen. Volgend jaar wordt een verdere forse stijging van de werkloosheid verwacht. Veel mensen worden hierdoor getroffen'.
Aldus de Koningin vorige week dinsdag in de Troonrede.

In het NRC-handelsblad deed Professor Arnold Heertje, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, diezelfde dag een concrete suggestie voor het reactiveren van onze economie. Eerste juichte hij de zweepslag van de bezuinigingen toe - een land waar de gemeenschappelijke kenmerken van overheid en bedrijfsleven: fraude, wanbeleid, minachting voor uitvoering van beleid en doorgeschoten grootschaligheid kan zo'n zweepslag wel gebruiken, betoogde hij. Want niet alle bezuinigingen raken de burgers, meestal voelt alleen de bureaucratie dat het feest voorbij is.
En vervolgens doet de professor zijn concrete suggestie hoe de mensen weer aan het werk te krijgen.

Een gesprek met Arnold Heertje. Hij is gister met zijn plan naar PvdA-leider Wouter Bos geweest.
En een reactie van PvdA-kamerlid Jet Bussemaker. Kan zij voorbeelden geven van wat een zogenaamde 'bovenwerker' kan gaan doen. Bovenwerkers zijn werknemers en ondernemers en nog een grote groep inactieven die zelf hun tijd willen indelen, zoals zwartwerkers en vrijwilligers.

advertentie