Het Interview

Het Interview

*** Hoe ongezonder je leeft, hoe hoger je ziektenkostenpremie. Het is wettelijk nog niet mogelijk, maar er wordt steeds vaker voor gepleit. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg adviseerde minister Hoogervorst deze maand nog eens zorgvuldig naar de mogelijkheden te kijken. Directeur Alexander van Loon van verzekeraar AXA liet gisteren weten dat hij voorstander is van een jaarlijkse screening van iedereen, op basis waarvan de hoogte van de premie kan worden vastgesteld. Een debat met naast Van Loon onder anderen arts en hoogleraar Yvan Wolffers.

*** Het vierde deel van de serie Jongerenwerkplaats, waarin negen meiden worden gevolgd die in oktober aan een stage begonnen aan de jongerenwerkplaats U2 in Amsterdam-West.

advertentie