Het Interview

Het Interview

***Aanstaande donderdag spreekt de Tweede Kamer over mogelijke CIA-vluchten via Nederlandse luchthavens: u weet het wellicht, het afgelopen jaar kwam steeds meer informatie vrij waaruit blijkt dat de CIA uitgebreid via Europa heeft gevlogen en de verdenking is dat tijdens die vluchten uitgezette Amerikanen of elders door de CIA ontvoerde terreur-verdachten zijn vervoerd naar geheime kampen of naar landen waar ze mogelijk gemarteld zijn. Ook het Europese parlement stelt een onderzoek in en één van de onderzoeksters is Groen Links vertegenwoordiger Kathelijne Buitenweg, die is aan de telefoon, goedemorgen.
*** NRC.next is de ochtendeditie van NRC Handelsblad en richt zich op lezers tussen de 25 en 40 jaar. Met de nieuwe krant hoopt krantenconcern PCM een lezerspubliek aan zich te binden dat het steeds vaker zonder dagblad stelt. De Volkskrant, die deel uit maakt van hetzelfde concern, heeft waarschijnlijk het meest te vrezen van de nieuwe krant.
*** Afgelopen vrijdag, toen alle ogen gericht waren op de uitspraak in de Hofstadzaak, hield dr. Peter Klerks, lector criminaliteitsbeheersing en recherchekunde aan de Politieacademie in Apeldoorn, zijn inaugurele rede. Een rede waarin hij een grotere samenwerking tussen journalisten en justitie bepleit. Nou had hij juist voor dat onderwerp een beter moment kunnen kiezen, want alles wat journalist of justitiebeambte was keek naar die Hofstadzaak, gelukkig hebben wij de rede wel gehoord en dus is meneeer Klerks nu onze gast.

advertentie