Interview

Interview

Eerlijke rechtsgang bij een tribunaal

Gesprek over het bewaken van een eerlijke rechtsgang, bij het Joegoslavië tribunaal nu, en straks bij het proces dat wordt voorbereid tegen Saddam Hoessein. Met juriste Jarinde Temminck Tuinstra, die promoveert op de verdediging bij het proces tegen Milosevic, en met de Belgische advocaat Dominique Grisay, die deel uit gaat maken van een team van dertig advocaten die Saddam Hoessein zullen gaan verdedigen..
---

Nederland vergrijst

Derde aflevering van een reportageserie over hoe ondernemers, reclamemakers en ontwerpers zich voorbereiden op de komst van een vergrijsde golf van babyboomers die veel geld en tijd te besteden hebben.
Dat deze generatie van "babyboomers" tot de meest draagkrachtige groep van onze samenleving behoort, begint nog maar langzaam door te dringen tot de ondernemers van ons land. Een probleem hierbij is, dat de producten en diensten voor deze grijze golf wel moeten worden toegesneden op de doelgroep, maar dat je dat nooit mag zeggen. Want de nieuwe ouderen voelen zich niet oud, nee, ze achten zich leeftijdsloos.

In een serie van 4 reportages berichten VPRO-verslaggevers Teun van de Keuken en Gerrit Kalsbeek van het grijze front. Zij spreken met ontwerpers, verkopers, bladenmakers en andere deskundigen over gouden kansen en grijze zaken.
---

Waar het om gaat: Carte Blanche voor het OM

Waar het nu om gaat is dat tijdens het debat begin deze week in de Kamer over verruiming van de regels voor het Openbaar Ministerie over deals met criminelen, Aleid Wolfsen, justitiewoordvoerder van de PvdA verder ging dan alle partijen door te zeggen dat het al voldoende is als er achteraf getoetst kan worden welke deal gesloten is. Carte Blanche dus voor het Openbaar Ministerie: Van Traa draait zich om in zijn graf.
Gesprek met Aleid Wolfsen, justitiewoordvoerder van de PvdA en opvolger van Maarten van Traa.
---

advertentie