Het Interview

Het Interview

*** Duivesteijn pleitte er deze week voor om het geld dat vrij komt als de Zuiderzeelijn naar het Noorden niet wordt aangelegd vrij te maken om de knelpunten rond Almere op te lossen. Duijvesteijn, die de parlementaire onderzoekscommissie leidde naar de gang van zaken rond de Betuwelijn, adviseerde indertijd om af te zien van de Zuiderzeelijn, maar de afgelopen weken bleek er in de Tweede Kamer toch weer genoeg draagvlak te zijn voor de aanleg van zo'n snelle verbinding naar het Noorden. Volgens critici heerst er sinds het Betuwelijn-debacle een onterechte angst voor nieuwe grote infrastructurele projecten.

*** Jongeren tussen de 16 en 23 jaar krijgen sinds 1 januari 2004 niet langer automatisch een uitkering als zij zich melden bij de Sociale Dienst. In Amsterdam moeten ze naar een ‘Jongerenloket’. Daar wordt gekeken of er een baan voor ze is of een opleiding. Soms worden de werkloze jongeren naar een ‘Jongerenwerkplaats’ doorverwezen. Tijdens deze jongerenwerkplaats krijgen de meiden les over seksualiteit, schuldsanering, omgaan met stress, samenwerken en nog veel meer.

advertentie