Het is te nat of te heet: en we gaan er nu echt iets aan doen. In Parijs is de wereldtop elf dagen bij elkaar om dit keer serieus met constructieve oplossingen te komen. Bij de vpro bekijken we het klimaat van boven en onderaf. En door de ogen van links en rechts: kortom, van alle kanten. Kijk lekker mee. Met een dekentje om je heen en kacheltje uit.


Voor de zesdelige serie Klimaatjagers reisde Bernice Notenboom naar plaatsen waar veranderingen van het klimaat hele ecosystemen diepgaand beïnvloeden. Als een tipping point bereikt is, kan het heel hard gaan. Zijn die processen nog omkeerbaar? En zo niet, wat staat ons dan te wachten? 

5 x klimaat bij VPRO Tegenlicht

Een groeiende groep verontruste burgers roept pensioenfondsen, kerken en universiteiten op om niet meer in fossiele brandstoffen te investeren.

Jeffrey Sachs, 'de man met een plan', strijdt om de gemiddelde mondiale temperatuurstijging beneden de 2 graden Celsius te houden. Belangrijke steun hierbij is de Nederlander Peter Bakker.

De wereld warmt nergens zo snel op als in het noordpoolgebied. Tegenlicht laat zien hoe IJslanders, Groenlanders, Noren en Chinezen daarvan hopen te profiteren. De klimaatverandering gaat door, dus we kunnen er maar beter het beste van maken.

Doet de Nederlandse overheid alles wat in haar vermogen ligt om opwarming van de aarde tegen te gaan? 900 klagers en organisatie voor innovatie en duurzaamheid Urgenda vonden van niet. De Limburgse advocaat Roger Cox spande namens hen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat en werd in het gelijk gesteld.

Oplossingen om duurzaam te zijn, zijn niet moeilijk te begrijpen. De beslissing om ze uit te voeren en toe te passen, kunnen wel voor de nodige problemen zorgen. Duurzaamheid is een keuze.

3 x klimaat bij vpro radio

Hoe realistisch zijn de EU klimaatambities? Moet de EU het voortouw willen nemen in het mondiale klimaatdebat? Zo ja, welke effecten zal dit hebben op de economie? Ook aandacht zijn voor de klimaattop in Parijs. Met Jeroen van der Veer, Marjan Minnesma en Mark van Stiphout.

Welk effect hebben klimaatveranderingen op de toendra in Noordoost Rusland? En hoe hard smelt de permafrost in dat gebied? En wat gebeurt er als die bevroren laag in water verandert? Monique Heijmans van Universiteit Wageningen, net terug uit het gebied, vertelt hierover.

Natuurkundige Pieter Winsemius (74) werkte bij de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid maar is vooral bekend geworden als VVD-minister in het kabinet Lubbers I (1982 tot 1986). Tegenwoordig is hij de linkervleugel van de VVD, zoals hij zelf zegt. Een gesprek over de opwarming van de aarde, de rol van de Nederlandse politiek, de milieubeweging, kernenergie en zijn eigen VVD.

En dan nog dit...

Liefde, verlies, grote historische gebeurtenissen, allemaal dankbaar materiaal voor literatuur. Maar waarom lijkt iets ingrijpends als klimaatverandering zich zo slecht voor een roman te lenen? Maarten Westerveen vroeg aan wetenschapper Maarten Hajer hoe dit komt.