Anderhalf jaar werken de studenten uit Delft, Eindhoven en Twente aan hun zonneauto's. En in die tijd zijn er veel keuzes voor de teams om te maken over de vorm, batterij en motor van hun auto.

Voor de leek lijken de zonneauto's erg op elkaar, maar in de berekeningen verschilt er veel. Zo heeft Delft voor andere zonnecellen gekozen. Deze zijn sterker, waardoor ze er ook minder van mogen hebben. En ook Twente en Eindhoven hebben hun eigen keuzes gemaakt tijdens het bouwen van de zonneauto's.

wielmotor

Twente heeft zijn motor in het wiel geplaatst, zodat ook bij het afremmen energie vrijkomt. In Apeldoorn staat een fabriek die gespecialiceerd is in het maken van een wielmotor. Het zou het systeem worden van de toekomst. In China rijden de stadsbussen er al op.Hieronder legt Anna uit hoe het werkt.

de batterij

Tijdens de voorbereidingen van de Solar Challenge verliep niet alles vlekkeloos voor Eindhoven en Delft. Hun zelfgemaakte batterijen voor de zonneauto's kwamen niet door de douane heen.

Stella Vie, de materialen en vooral de batterijen: het mocht niet door de douane in Singapore. Vliegtuigmaatschappijen wilden de batterijen niet aan boord, omdat er redelijk recent meerdere batterijen zijn ontploft in de lucht. Een ook de batterijen van het Nuon Solar Team mochten niet verder. Dat zorgde voor veel oponthoud tijdens de voorbereiding in Australië.