Speeches

Welke impact hebben legendarische toespraken op de wereldgeschiedenis gehad? De twaalfdelige serie Speeches laat het zien.

In elke aflevering worden de impact van een speech en de relevantie van de spreker uiteengezet aan de hand van drie individuele levensverhalen. Die staan in eerste instantie vaak ver uit elkaar, maar kruisen elkaar via een speech. Zo wordt vanuit diverse persoonlijke invalshoeken een beeld geschetst van de tijd waarin een toespraak mensen in beweging zette.

afleveringen