Aankoop: wegens rechten niet meer online

Gulle gevers

'The Giving Pledge': superrijken in Amerika besluiten de helft van hun vermogen weg te geven. Hoe staan kapitaalkrachtige Nederlanders tegenover dit ogenschijnlijk onbaatzuchtige initiatief?

Tegen de achtergrond van de groeiende kloof tussen arm en rijk heeft in Amerika een groep superrijken onder aanvoering van Warren Buffett en Bill en Melinda Gates besloten minimaal de helft van hun vermogen weg te geven. Dit initiatief noemen zij The Giving Pledge. Ogenschijnlijk een prachtig idee maar in Europa slaat het niet zo aan. Waarom eigenlijk niet? Wat vinden de Nederlandse rijken er zelf van? Willen zij gewoon niet, of doen ze al genoeg?

bijlagen

Waar komt de behoefte om te geven uit voort? Uit zorg om de samenleving of uit de angst dat de boze mensen die nu nog vreedzaam demonstreren op Wall Street of in Barcelona, barricades op gaan werpen en de landgoederen van de elite gaan bestormen? Gaat het om een nieuw soort filantropie of is het een nieuwe machtsgreep van de 1% superrijken die daarmee voor de andere 99% van de mensen gaan bepalen hoe de maatschappij eruit gaat zien. Of is het geven gewoon een vanzelfsprekende kwestie van verantwoordelijkheid nemen en eerlijk delen.

biografieën

  • Regie: Martijn Kieft
    Research: Robert Kosters
    Productie: Jenny Borger
    Eindredactie: Henneke Hagen en Frank Wiering

    meer zoals 'gulle gevers'