Hoe gaan ziekenhuizen om met calamiteiten? De te vroeg geboren baby Naeel krijgt in de zomer van 2020 teveel van een zeker medicijn toegediend. Niet veel later gaat het mis. Zijn ouders zetten alles op alles om de waarheid boven tafel te krijgen.

nieuwsbrief: zo mis je niks