Geacht Nederland, naar aanleiding van het voorproefje tijdens het International Film Festival Rotterdam wil ik, namens het Singaporese volk, hierbij een officieel verzoek indienen voor het in bruikleen nemen van de Rotterdamse cultheld en muzikant Harry Merry, voor onbepaalde tijd.

Het bruikleen zal de volgende doelen dienen:

  • De persoon wordt benoemd tot nachtburgermeester om ons saaie eilandje op te vrolijken.
  • De persoon toont Singaporezen hoe de gewone Nederlander eruit ziet.
  • De persoon zal ‘Sharki Supermachine’ herschrijven tot het nieuwe Singaporese volkslied, met de kenmerkende ‘ER-HUH! ERHUH!’ als ontroerende climax.

Bruikleen zal worden voldaan onder de volgende voorwaarden:

  • Vervoer van de persoon naar Singapore zal verricht worden door onze prijswinnende luchtvaartmaatschappij, Singapore Airlines. (Eventuele) terugreis is minder belangrijk, en mag wel met KLM.
  • De persoon wordt aanvaard in de staat waarin hij zich thans bevindt (incl. matrozenpak, geëlektrocuteerd Cleopatra kapsel, lippenstift en make-up), en zal in de huidige staat geretourneerd worden.
  • De persoon te huisvesten in een zodanige plaats met een relatieve vochtigheid van 60% - 90% en een stabiele temperatuur van ca. 30 graden Celsius.
  • Nimmer zal zonder schriftelijke toestemming van de bruikleengever de persoon bloot gesteld worden aan lekker Singaporees eten, ter voorkoming de betrokkene niet terug naar Nederland wil.

Als u hiermee akkoord gaat, verzoek ik u vriendelijk zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groeten,
Guangmian Kung

*Bij wanprestatie zijn de bovengenoemde voorwaarden slechts beperkt rechtsgeldig gezien de auteur, op bepaalde momenten naar zijn wens, geen Nederlands verstaat.

Guangmian Kung (24) is een Singaporese blogger en muzikant. Hij studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek, woont sinds drie jaar in Nederland en probeert hier te integreren. Om de drie weken schrijft hij voor Dorst een column in de VPRO Gids.