alle datavisualisaties

Bekijk hier alle datavisualisaties uit Nederland van boven seizoen 2.

In de vroege morgen verlaten inwoners van Bunschoten-Spakenburg de stad voor brood- en vistransport. Als snel worden zij gevolgd door een groep scholieren die onderweg zijn naar Amersfoort. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 1: trek.

Fatale aanrijdingen met reeën, everzwijnen en edelherten brengen het wegennetwerk van de Veluwe in kaart. Eén hert ontspringt de dans. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 1: trek.

Bekijk hoe de vitale organen van twee overleden donoren getransporteerd worden vanuit het ziekenhuis naar verschillende delen in Nederland en daarbuiten. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 1: trek.

Bekijk hoe de wegenwacht door het hele land heen pechgevallen te hulp schiet. De koude winterdag in de datavisualisatie was maandag 11 februari 2013 en op deze dag telde de ANWB ruim een kwart meer pechgevallen dan de warme lentedag van vrijdag 26 april die later in beeld wordt gebracht. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 2: verval.

Op de bodem van de Noordzee, de Westerschelde en het IJsselmeer liggen talloze scheeps- en vliegtuigwrakken. De datavisualisatie toont er 1038, maar het is aannemelijk dat er veel meer liggen. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 2: verval.

Bekijk hoe strooiwagens in Nederland druk in de weer zijn met zout strooien vlak voor de komst van een grote sneeuwbui. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 3: dood.

Volg een stelletje wespendieven tijdens hun migratie vanuit de Veluwe naar de Afrikaanse kust en terug. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 3: dood.

Op 1 januari laten Nederlanders massaal eten thuisbezorgen. De meesten mensen bestellen rond dezelfde tijd, maar de afstand die de maaltijden moeten afleggen voordat ze op de plaats van bestemming aankomen verschillen. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 4: licht.

Bekijk hoe een schaapherder zijn kudde schapen met behulp van herdershonden door Rotterdam heen leidt. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 4: licht.

In 2006 werden er iedere dag duizend woningen verkocht in Nederland. Door de crisis is dit aantal enorm teruggevallen en hierdoor staan de prijzen onder druk. Bekijk de waardeverschillen van koophuizen in Nederland tussen 2008 en 2012. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 5: nest

Bekijk hoe gezinnen in Nederland zich over een periode van 150 jaar hebben verplaatst. In sommige steden zijn mensen honkvast, maar op andere plekken vertrekken wij net zo makkelijk als dat wij ons er vestigen. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 5: nest

Vanuit de hele wereld zijn er bloemen onderweg naar ons land. Bekijk de verschillende routes die de bloemen afleggen voordat ze op de verschillende bloemenveilingen in Nederland terecht komen. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 6: bloei.

In Nederland staan twaalf afvalenergiecentrales. Deze centrales zetten brandbaar restafval om in duurzame energie. Bedrijfsafval en ons eigen huisvuil zijn niet genoeg om deze fabrieken te laten draaien en onze huishoudens van energie te voorzien. Daarom wordt er afval uit Engeland gehaald. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 6: bloei.

In 2008 is er begonnen met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In totaal hebben 11 baggerschepen 240.000.000 kubieke meter zand opgespoten om de haven van Rotterdam verder uit te breiden en toegankelijk te maken voor de allergrootste schepen. Bekijk in de timelapse hoe de Tweede Maasvlakte over een periode van vier jaar tot stand is gekomen. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 7: strijd.

Schiermonnikoog in het voorjaar. Scholeksters zijn op zoek naar voedsel op het drooggevallen wad voor hun jongen. Bekijk in de datavisualisatie hoe de scholeksters meebewegen met het patroon van eb en vloed. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 7: strijd

Op 19 en 20 april 2013 waait er een flinke noordwester over Nederland. Wanneer de wind op de kust stuit, worden de contouren van het land zichtbaar. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 8: climax.

In 2012 werd Nederland getroffen door ruim 30.000 blikseminslagen. In Groningen, waar de meeste blikseminslagen plaats vonden, werd de grootste prijs met de lotto gewonnen. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 8: climax

Onze uien, paprika's, tomaten en komkommers zijn gewild. Nederland exporteert ieder jaar voor 70 miljard aan agrarische producten, maar importeert ook veel. Na China zijn wij bijvoorbeeld de grootste importeurs van soja. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 9: oogst.

Bekijk in de animatie welke weg melk aflegt voordat het in de schappen van onze supermarkt terecht komt. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 9: oogst.

Van 5 miljoen inwoners in 1900 naar 17 miljoen inwoners nu. Bekijk in de animatie de bevolkingsgroei in Nederland over een periode van ruim 100 jaar. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 10: keerpunt

Terwijl steden aan het uitbreiden zijn, krimpen landelijke gebieden. Families vertrekken en basisscholen moeten noodgedwongen sluiten. Deze datavisualisatie is te zien in aflevering 10: keerpunt.

Bekijk een compilatie van alle datavisualisaties die in de afgelopen uitzendingen te zien waren.