Interview

Interview

Haags spel

‘De politiek is de afgelopen dertig jaar geobsedeerd geraakt door de wens een einde te maken aan de macht van topambtenaren en de bewapeningswedloop tussen politiek en ambtenarij definitief in haar voordeel te beslechten,‘ aldus Ralph Pans, in zijn boek 'Haags Spel' dat volgende week verschijnt.

Hij was twintig jaar lokaal bestuurder namens de PvdA, onder meer als burgemeester van Zaanstad en Almere en is tegenwoordig voorzitter van de directieraad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar daar tussenin heeft Ralph Pans zich ruim vier jaar op landelijk bestuursniveau bewogen, als Secretaris-Generaal, de hoogste ambtenaar, op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij maakte er drie ministers mee: Jorritsma, Netelenbos en De Boer, en heel veel gedoe; om de HSL, om Schiphol om de bouwfraude en om de Betuwelijn. Hij schreef een column over zijn Haagse belevenissen in het bestuurdersblad Pluche en daar is nu een boek van uitgekomen.

'Haags Spel' verschijnt op woensdag 1 december 2004 bij SDU, ISBN 90 12 10725 3.
---

Een andere wereld

Duurzaam hout, de instortende olie-economie en asociale wereldhandel: alles wat sociaal-aktief Nederland tegenwoordig bezighoudt, kwam het afgelopen weekeinde ter sprake op het eerste Nederlands Sociaal Forum. Talloze grote en kleine maatschappelijke organisaties, van FNV tot het Groene Front, presenteerden zich middels debatten en workshops. Zelfs was er gelegenheid te leren hoe je zèlf een nieuwe aktiegroep of protestbeweging aan alle bestaande kan toevoegen.

Hoewel het aantal organisaties dat meedeed aan deze Progressieve Landdagen zeer divers was, maakte toch vooral de treurige situatie en de verwarring waarin ons geliefde vaderland verkeert de meeste tongen los in seminar en wandelgang.
Zo was de bijeenkomst over het valse feminisme van Ayaan Hirshi Ali danig populair, dat tot drie keer toe een grotere zaal in het Beursgebouw moest worden gevonden.
Tijdens deze reportage verplaatsen we ons naar de hoofdstad; naar het Nederlands Sociaal Forum alwaar wij temidden van stendjes, banieren en folderaars verslaggever Gerrit Kalsbeek aantreffen.
---

Waar het om gaat: Van Geel voelt zich 'onbegrepen'

Waar het nu om gaat is dat staatssecretaris van Milieu, Pieter van Geel, zich een onbegrepen mens voelt. 'Het kabinet Balkenende II staat bekend als een kabinet dat weinig op heeft met milieu en dat is niet terecht',aldus de staatssecreatris gisteren in de Volkskrant. In datzelfde artikel zegt Van Geel dat hij niet naar Den Haag gekomen is ter wille van het publieke debat, er geen behoefte aan heeft zich in het openbaar met andermans beleid te bemoeien en dat hij geen zin heeft zichzelf in de etalage te zetten. Je zou bijna niet geloven dat dit de woorden van een politicus zijn.......
---

advertentie