Interview

Interview

Iedereen is het er over eens, maatschappelijke problemen houden niet op bij de voordeur van de school en scholen staan daarom steeds meer onder druk. Het Sociaal- en Cultureel Planbureau kwam begin deze maand met een onderzoek waaruit bleek dat scholen overladen worden met allerhande maatschappelijke taken.
Ze krijgen te maken met achterstandbestrijding, met integratie, met opvoeding, met relatie met de ouders, met het opvangen van kinderen voor en na schooltijd en met het overbrengen van waarden en normen en goed burgerschap. Overheid, ouders en samenleving verwachten steeds meer dat de school verantwoordelijkheid neemt om deze problemen op te lossen.
Kan dat eigenlijk wel? Waar liggen de grenzen aan de maatschappelijke opdracht van leraren? Aan het begin van dit schoolseizoen praten we daarover met drie gasten:

Jantine Kriens raadslid voor de PvdA in Rotterdam. Voormalig Landelijk Projectleider Onderwijsachterstandenbeleid. Zij is een van de deskundige die voor het laatste SCP-rapport is geïnterviewd.
Henk Strietman, directeur van de Besturenraad, koepelorganisatie van schoolbesturen in Protestants Christelijk Onderwijs.
Ton van Haperen, leraar VMBO-T in Eerssel in Brabant en hij leidt ook leraren op in Rotterdam.
---

Het is krap acht maanden geleden dat de Friezen door Europa als volk zijn erkend. De Friese actiegroep fan Auwerk heeft nu stickers in omloop gebracht waarmee je op de nummerplaat van je auto NL kunt vervangen door FRL. Maar dat gaat de centralistische Staat der Nederlanden een stap te ver. Dus levert zo'n trotse Friese sticker een fikse boete op. En een Fries voertuig komt bovendien niet door de autokeuring.
Als de mensen van groep fan Auwerk hun zin krijgen, grenst over een kwart eeuw Holland in het noorden aan de autonome euregio Fryslan. Een gebied dat zich uitstrekt van Harlingen via de Deense grens tot ver in Duitsland.
En dat wordt hoog tijd, want Brussel dreigt na het raapverbod op kievitseieren ook het Skutsjesielen wettelijk te saboteren en Den Haag denkt alleen maar aan zichzelf.
Er gaan zelfs al geruchten over een geheim plan van Rijkswaterstaat om bij een nieuwe watersnoodramp Friesland te laten onderlopen om de Randstad te redden...

advertentie