De Ochtenden aan Tafel

De Ochtenden aan Tafel

... Israeli's en Palestijnen. Op de site wil Van Agt 'informatie geven over de rechteloosheid die dit conflict beheerst'. Ook ondertekende Van Agt vorige week een pamflet waarin gepleit wordt voor versoepeling van het softdrugsbeleid. Wat beweegt Van Agt zich weer zo nadrukkelijk te manifesteren in het debat en hoe gaat het volgens hem met het CDA?

Ook aan tafel zit VVD-Statenlid Ruben Vis, tevens secretaris van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap. Hij reageert op de stellingen die Van Agt op zijn website over het Israelisch-Palestijnse conflict inneemt.

Ik zal je leren!
De tweewekelijkse onderwijsrubriek met leraar en lerarenopleider Ton van Haperen.

advertentie