Vpro "de ochtenden"

Vpro "de ochtenden"

9.07- Gesprek met Joop van Goethem, afdelingscommandant van bureau Asielzaken van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Hij maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop asielzoekers na aankomst op de luchthaven bejegend worden door de marechaussee: vooringenomen, cynisch en soms ook racistisch. Het bureau Asielzaken vangt vreemdelingen op die aangeven dat ze politiek vluchteling zijn en dragen de asielzoeker na een aantal administratieve handelingen over aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

9.48- Reportage over de Antwerpse moslimleider Aboe Jahjal die van plan is een lijst samen te stellen van Arabieren die zich verkiesbaar stellen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in de stad. Jahjal opperde eerder deze week dat het Arabisch officieel als vierde landstaal erkend moet worden in België.

advertentie