Het interview

Het interview

KEES SCHUYT
Wat houdt een samenleving bijeen als die verscheurd dreigt te worden door felle groepsconflicten en scherpe wij-zij-tegenstellingen - dat is de vraag die centraal staat in een bundel essays die vandaag verschijnt van de socioloog en jurist Kees Schuyt. Schuyt is als hoogleraar sociologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, hij is lid van de Raad van State en hij was tot 2004 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waar hij zowel de vergrijzing, de toekomst van de rechtsstaat en het onderwerp Waarden&Normen onder zijn hoede nam. Dit academisch jaar bekleedt hij de Cleveringa-leerstoel, met de leeropdracht 'Recht en conflict: groepstegenstellingen en groepsconflicten in de hedendaagse samenleving'.

Kees Schuyt, Steunberen van de samenleving. Sociologische essays, Amsterdam University Press, 2006. Prijs € 34,95. Isbn 90 5356 937 5


ONDERTUSSEN IN GAZA
Een interview met NRC Handelsblad correspondent Oscar Garschagen over de situatie in Gaza, waar het Israelische leger deze week weer een offensief heeft ondernomen. Garschagen is net terug uit Beit Hanoun waar de afgelopen dagen tientallen slachtoffers zijn gevallen.

advertentie