Argos op tv

Terwijl Nederland een enorme operatie uitvoert voor natuurherstel en stikstofreductie, groeit op sommige plekken de veestapel juist. Ook vlak naast de meest kwetsbare natuurgebieden. Argos ontdekte dat dit zelfs een gevólg is van het ongewisse stikstofbeleid van de overheid.

In Nederweert, aan de rand van nationaal park De Grote Peel in Brabant, is de varkensstapel de afgelopen jaren gegroeid naar 250.000 dieren. Dat er op sommige plekken extra uitstoot is, heeft onder andere te maken met de vergunningen die boeren hebben. In deze vergunningen zit vaak nog wat ruimte voor boeren om uit te breiden.

Journalist aan het woord